Xổ số Hà Giang
Vị Trí:Xổ số Hà Giang > Dự đoán Kqxs Tuyên Quang >
Xổ Số Miền Bắc 12 Tháng error_code:58003 error_msg:service invalid
Cập Nhật:2022-06-09 09:20    Lượt Xem:114

Xổ Số Miền Bắc 12 Tháng error_code:58003 error_msg:service invalid

*n Xin lỗi tình yêu] Trung tâm phản ứng Nghệ thuật khẩn cấp của hãng truyền thông Thiên Tân, May 25 (phóng viên zhangjian và chị Liao) đã phát hiện rằng 12 di động ứng dụng bị vi phạm quyền riêng tư thông qua giám sát Internet, vi phạm những quy định liên quan trong luật bảo mật mạng và luật bảo vệ thông tin cá nhân, và bị tình nghi là đã thu thập thông tin cá nhân về tính riêng tư vượt ra ngoài phạm phạm phạm phạm phạm phạm phạm phạm phạm phạm phạm phạm phạm phạm phạm phạm phạm phạm phạm phạm phạm pháp truy cập. Theo nghi ngờ thì người dùng không được thông báo tên hay thông tin liên lạc của người xử lý thông tin cá nhân, hay kiểu và thời gian lưu giữ thông tin cá nhân được xử lý. Sáu ứng dụng liên quan là như sau: 1)i1}Tập tin Kono Mall (phiên bản 1 Tất cả quyền riêng tư không được áp dụng trực tiếp cho người dùng đều bị tình nghi là không tuân thủ. Hàng chục ứng dụng liên quan là như sau: 1.=$

Dong Dong (phiên bản 1.7.3360 di động trợ lý), Yi Bang Ren (phiên bản 7.2.1.1, baidu di động trợ)Xổ Số Miền Bắc 12 Tháng, đồ ăn lượng tử (phiên bản 2.5.9, chợ chợ chợ chợ chợ chợ Thực phẩm) Name Tịnh sản (phiên bản 1.4 Thức ăn không được sửa chữa hiệu quả, xóa dữ liệu cá nhân và hủy bỏ tài khoản người dùng, hoặc những điều kiện không thích đáng cho việc hủy tài khoản người dùng, bị tình nghi không tuân thủ. Bốn ứng dụng liên quan là như sau: 1.=$

kangkono Mall (phiên bản 1.1.1360 di động trợ lý), tinh thần thực địa (phiên bản 1.1.26, Chợ ứng dụng Hoài nhân), Yisen (phiên bản 4.2.8, Tiểu sử (cửa hàng ứng dụng) và kho lưu trữ (phiên bản 2.7.1, APP châu báu). thất bại trong việc phát hiện và công bố khiếu nại về an ninh cá nhân và các kênh thông báo, hay vượt qua giới hạn thời gian trả lời hứa, bị tình nghi là không tuân thủ. Hai ứng dụng liên quan là như sau: 1.Th.0. Kono Mall (phiên bản 1.1.1360 mobile assistant) và field Genie (phiên bản 1.1.26, Chợ Hoài dữ). Dễ dàng sử dụng những thông tin cá nhân nhạy cảm mà không có sự đồng ý cá nhân. Các ứng dụng khác liên quan là như sau: 1.=$

kangkono Mall (phiên bản 1.1.1360 di động trợ lý), Zhifang (phiên bản 7.5 Món quà (phiên bản 4.2.8, cửa hàng ứng dụng của Xiaoomi). Những người xử lý thông tin cá nhân của trẻ em dưới độ tuổi 14 không hề tạo ra luật xử lý thông tin cá nhân đặc biệt và bị tình nghi là không tuân thủ pháp luật. Năm ứng dụng liên quan là như sau: 1.=$

Dongdong (phiên bản 1.7.3360 di động trợ lý), tinh thần thực địa (phiên bản 1.1.26, chợ ứng dụng Huakei), kiến thức y học (phiên bản 3.3.9, chợ ứng dụng Huachei), thể trạng (phiên bản 6.6.0, cửa hàng ứng dụng Xiomi), kho lưu thông (phiên bản 2.7.1, châu báu APP). Nói ra với tình trách này, Trung tâm Hội Đó vị Hãy nhắc đa số người dùng điện thoại máy thoạng thoạng cỡ thoại máy an ninh giải quyết, đã nhớ quyền thoại máy thoạng máy ra. Nó nên đọc quyền giao dịch máy an ninh của họ bên ngoài, và hỏi, và nhậc quyểi và nhập và nhập Description