Xổ số Hà Giang
Vị Trí:Xổ số Hà Giang > Dự đoán Kqxs Tuyên Quang >
Danh Bai 1102 error_code:54004 error_msg:Please recharge
Cập Nhật:2022-07-18 07:27    Lượt Xem:71

Danh Bai 1102 error_code:54004 error_msg:Please recharge

Từ tháng giêng đến tháng Sáu, đầu tư sản phẩm cố định quốc gia (ngoài nông dân) là 2613tỉ yuan, một sự tăng cao 6.1=-year-on-year. Trong số đó, một khoản đầu tư bất động sản tư là 15307.4 tỉ yuan, với một lãi suất tăng cao mỗi năm. Vào một tháng trên mỗi thángDanh Bai 1102, cố định đầu tư sản phẩm (ngoại trừ người nông dân) tăng lên bằng 0.997 trong tháng Sáu. The investment in the primary Industries là 682.7 tỉ yuanDanh Bai 1102, a increasing of 4.0. year-on-year; Đầu tư vào nền công nghiệp phụ là 8969.4 tỉ yuan, tăng cao mười.9=; Đầu tư vào ngành công nghiệp cấp cao là 17990.9 tỉ yuan, một tăng cao 4.0. Trong lĩnh vực thứ hai, sự đầu tư công nghiệp tăng lên theo chiều. Trong số đó,Dự đoán Kqxs Tuyên Quang sự đầu tư trong kinh doanh khai thác tăng lên cao bằng 9.8. Các khoản đầu tư trong ngành sản xuất sản xuất tại đất nước tăng lên cao bằng 10.4. và đầu tư sản xuất điện, nhiệt, khí ga và cung cấp nước tăng lên bằng 15.1. Sản phẩm cung cấp năng lượng cho công nghiệp cấp cao. Sự đầu tư trong bộ nâng cao cấu trúc Trong số đó, việc đầu tư vào ngành quản lý bảo tồn nước tăng lên nhờ 12 The investment in the eastern region increased by 4 Theo kiểu đăng ký, sự đầu tư cổ phần của các công ty trong nước tăng lên theo 6.2=.=-year-on-year, Hong Kong, Macao và Đài Loan ngày càng tăng theo 6.3=, và kinh doanh ngoại quốc cũng đã giảm theo 2.9=.=. Nó ghi chú: Tốc độ trong bàn đó là tăng trưởng bằng tên, mà không có sự giác dụng ngoại giác. Description